• ទាំងនេះ ជាកំពូលថ្វីដៃ Vainglory លើពិភពលោក

   

  នៅថ្ងៃនេះ យើងលើកយកពីកំពូលថ្វីដៃ Vainglory ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អលើពិភពលោកមកនិយាយម្តង ក្នុងនោះគឺលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ ចំនួនប្រាំនាក់ ដែលមានកម្រិត Tier ល្អ ហើយខ្ពស់ជាងគេបំផុត តែម្តង ប្រិយមិត្តពិតជាចង់ដឹងហើយថា តើនរណាគេខ្លះដែលជា IDOL របស់អ្នក មាន កម្រិត Tier ស្ថិតនៅលំដាប់លើគេនោះ ខាងក្រោមនេះជា Leaderboard នាពេលបច្ចុប្បន្ន

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:02 am, June 22, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ