• ទស្សនាវីដេអូណែនាំពីតួអង្គ Grace

   

  កាលពីយប់មិញនេះ សម្រាប់តួអង្គ Grace ក្រុមការងារ Vainglory បានសម្រេេចបញ្ចេញវីដេអូណែនាំពីរបៀប និង ត្រួសៗពីសិល្បិ៍ក៏ដូចជាតិចនិកខ្លះៗសម្រាប់លេងតួអង្គនេះហើយជាមួយនឹងការតេស្តសាកល្បងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្តង ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តជាច្រើនកំពុងតែរង់ចាំ និង ចាប់អារម្មណ៍ តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

   

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 2:00 pm, June 24, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ