• តារាសិចប្រាំនាក់ ផ្លាស់ប្តូរជីវិតពីការបម្រើសេវាកម្្មឧស្សាហកម្មសិច មកផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្គេមវិញ

   

  នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអោយក្រឡែកមកមើលការវិវត្តន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់នារីបម្រើផ្លូវភេទក្នុងការ ផលិតឧស្សាហកម្មសិច ចំនួនប្រាំនាក់វិញម្តង ដោយពួកនាងបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីវិស័យមួយនេះ ក្នុងការងាកមកកាន់វិស័យផ្សាយបន្តផ្ទាល់វិញម្តង ជាមួយនឹងការលេេងហ្គេមផ្សេងៗ ដើម្បីបង្ហាញអោយមហាជនដឹង ក្នុងវិស័យ Twitch ផ្ទាល់៖

   

  5. Jessie Rogers

  image: zetaboards.com

  Jessie Rogers Twitch 2

   

  4. Mia Rose

  image: facebook

  3. Alana Evans

  alana-evans

  2. Kneecoleslaw

  image: twitter

   

  Veronica Vain

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:42 am, June 27, 2017
  • ប្រភព: fraghero
  • ក្រុម: ប្លែកៗ

  បញ្ចេញមតិ