• ក្តៅៗពី Idris មួយនេះក្នុងក្រុម ACE Gaming ប៉ះជាមួយ Infamous Gaming (មានវីដែអូ)

   

  នេះគឺជា Hero Idris ពី ក្រុម ACE Gaming ដែលប៉ះជាមួយនឹង Infamous Gaming តាមរយៈការប្រកួត ដែលរៀបចំដោយ Tesseract Esports ពិតជាឡូយនិងគួរអោយជក់ចិត្តតាមរយៈការ ចាប់ចូលដោយ ប្រើប្រាស់ Ultimate ក្នុងការសម្លាប់ម្តងទាំងបី ដេញមិនទាន់តែម្តង ជាមួយនឹង Idris ក្នុងក្រុម ACE Gaming ពិតជាកាចខ្លាំង ស្ទើរស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះ តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ទាំងអស់គ្នា៖

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:07 pm, July 12, 2017
  • ប្រភព: Tesseract Esports
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ