• វីដេអូក្តៅៗ!! ទាយមកថានេះជា Skin អ្វី?

   

  នេះជាវីដេអូក្តៅៗ ទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញ Skin ថ្មីសម្រាប់ Hero ក្នុង Vainglory កំណែ Update 2.7 តែយ៉ាងណាមិញពិតជាមើលមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយថា វាគួរតែសាកសមបំផុតសម្រាប់ Skin តួអង្គអ្វីនោះទេ មានតែប្រិយមិត្តបងប្អួនប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើការទាយ កម្សាន្តអារម្មណ៍ មើលចង់ដឹងថា វាគួរតែជា Skin សម្រាប់តួអង្គអ្វីនោះទស្សនាវីដេងូខាងក្រោមនេះ៖

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 8:40 pm, July 12, 2017
  • ប្រភព: VAINGLORY GAME
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ