• មកដល់ឆាប់ៗនេះ ប្រភេទ Rare ជា Skin ថ្មីសម្រាប់ Ringo

  នេះគឺជា Skin ថ្មីសម្រាប់តួអង្គ Ringo ប្រភេទ Rare ដែល Vainglory បានធ្វើការដាក់ប្រកាសចេញជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ តាមដានទស្សនារូបភាពក្នុងហ្គេមខាងក្រោម

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:04 am, August 30, 2017
  • ប្រភព:
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ