• កំណែ Update Vainglory ជំនាន់ក្រោយ ទាក់ទងនឹងការស្វែងរកដៃគូរប្រកួតជាក្រុម

   

  នេះគ្រាន់តែជាពត៌មានបែកធ្លាយត្រួសៗបណ្តោះអាសន្ន​ដែលស្រង់ចេញពី Beta Version បានដោយក្នុងនោះ គឺមានការកែប្រែធំធែងសម្រាប់ ការស្វែងរកដៃគូរប្រកួត Vainglory ជាលក្ខណៈក្រុម ដែលមានសមាជិកចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ ហៅថា Party អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើការ Queue បានឡើយ យើងហៅថាស្វែងរកដៃគូរប្រកួតប្រសិនបើ ក្នុង Party របស់អ្នក មានការ លើសខ្វះ Tier គ្នា ចាប់ពី ១ ឡើងទៅ ច្រើន ឬ តិចជាងនេះខ្លាំង អាចត្រឹមតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចស្វែងរក ដៃគួរប្រកួតបាន ការធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីកាត់បន្ថយ បញ្ហាជួបដៃគួរប្រកួតផ្សេងៗទៀត ដែលមានសមត្ថភាពហួសពីការស្មាន និង ការចាប់ដៃគូរមានសមត្ថភាពខុសគ្នាឆ្ងាយ វាល្អម្យាងដែរ សម្រាប់ការកែប្រែបែបនេះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:54 pm, September 1, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ