• កំណែ Update Vainglory ក្រោយ ដបដាក់ឈាមនឹងត្រូវបានយកចេញពីហាង

   

  Potions ដែលជា ដបដាក់ឈាមលក់ក្នុងតម្លៃ ២៥ Gold ជាប្រចាំនៅ ក្នុងហាងនោះ វានឹងត្រូវបានលុបចេញហើយ សម្រាប់កំនែ Update ក្រោយនេះ បើយោងទៅតាម ពត៌មាន ចេញពី Version តេស្តសាកល្បង ជាបណ្តោះអាសន្នសិន យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពេលដែលលុបចេញ ដបដាក់ឈាមនេះហើយ តួអង្គទាំងអស់ក្នុងហ្គេមនេះ នឹងត្រូវបានបន្ថែម ឈាម ១ និង Energy ១ តម្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល ១ វិនាទីតែម្តង  ហើយ ដបដាក់ឈាមនេះ នឹងត្រូវបានជំនួសដោយ iTems ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Healing Flask ផងដែរ តាមរយៈខាងក្រោមនេះ រីឯ សមត្ថភាពរបស់វា ខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 8:42 pm, September 1, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: iTems

  បញ្ចេញមតិ