• នេះជា Epic Skin សម្រាប់តួអង្គ Idris

   

  នេះជា Epic Skin ថ្មីសម្រាប់ Idris ដែលមានរហ័សនាម Horus ដែលផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងតែម្តង មិនថារូបរាង និង សម្លៀកបំពាក់ឡើយ Skin នេះនឹងត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការ ទស្សនា រូបភាពបន្ថែម នៅខាងក្រោមនេះបាន៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 5:17 pm, September 2, 2017
  • ប្រភព: vainglorygame
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ