• ស្វែងយល់ពី iTem ថ្មីសម្រាប់ប៉ះប៉ូវ Energy

   

  Spellsword ជារហ័សនាម សម្រាប់ iTem ថ្មីស្ថិតក្នុងពពួក iTems ជំនួយដល់ Ability ប៉ុន្តែវានឹងប្លែកត្រង់ថា iTem នេះវាត្រូវបានរចនាឡើងដោយពណ៌ក្រហម ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វា បង្កប់ដោយ Weapon ចំនួន 90 បន្ថែម ជួយទម្លាក់ Cooldown អោយលោកអ្ន​ក 35%  ហើយបូក Energy 2.5 រាល់រយៈពេល ១ វិនាទី ដំណើរការរបស់វានឹងដើររាល់ពេលដែល លោកអ្នកធ្វើការ ខៃ ហៅថា Basic Attack ចំនួន ៩ ដងលើតួអង្គ វានឹងបន្ថែមអោយ Energy បាន ៣ ទៀត ដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់តួអង្គ ដែលលេងដោយ Weapon និង ចូលចិត្តប្រើប្រាស់សិល្បិ៍ផងនោះ ព្រោះថាវាក៏ជំនួយទាំងកម្លាំង Weapon និង Energy បានច្រើនគួរសមដែរ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 5:43 pm, September 2, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: iTems

  បញ្ចេញមតិ