• កប់!! GIGABYTE បញ្ចេញ VGA GTX 1080 ប្រភេទ Mini ទំហំ 8 GB

   

  មិនធម្មតា ក្រុមហ៊ុន Gigabyte បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការជាមួយនឹង ផលិតផល VGA ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានរូបរាងតូចច្រលឹងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ នោះគឺ ប្រភេទ ស្ថិតក្នុង 1080 ហៅថា Mini វាមានទំហំ 8 GB ដែរ និយាយទៅ វាងាយស្រួល ក្នុងការ ដាក់ចូល កុំព្យូទ័រដែលមាន Case មិនសូវជាធំ ល្មមសមរម្យអាចប្រើការបាន និង ងាយស្រួល ដោះចុះឡើងផងដែរ កម្លាំង Base Clock របស់វា 1607MHz សម្រាប់ការដាក់ក្នុង Gaming Mode រី​ឯ ប្រភេទ OC Mode ធម្មតាគឺ 1632 MHz រីឯ Boost Clock គឺ 1733MHz និង 17771MHz ទំហំ 8GB វាមានរន្ធ HDMI ចំនួន ១ , DP ចំនួន 3 និង DVI ចំនួន ១ រី ឯ តម្លៃរបស់វា នឹងបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខទៀត។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:51 pm, September 4, 2017
  • ប្រភព: anandtech
  • ក្រុម: បច្ចេកវិទ្យា

  បញ្ចេញមតិ