• កំណែប្រែលើតួអង្គ Adagio ក្នុង Version 2.8

   

  តួអង្គនេះវាត្រូវបាន Nerf អោយចុះខ្សោយជាងមុន ដោយក្នុងនោះសម្រាប់សិល្បិ៍ Arcane Renewal វាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Damage Energy Ratio ធ្លាក់ពី 35% ទៅ 25%  សិល្បិ៍ Gift of Fire Cooldown ឡើងពី 8 ទៅកាន់ 10-9.5-9-8.5-8 រីឯ Verse of Judgment Cooldown ធ្លាក់ពី 110-90-70 ទៅ 100-80-60 វិញ។ នេះជាដំណឹងអាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្នេហារ តួអង្គនេះផងដែរ ពីព្រោះវានឹងកាន់តែចុះខ្សោយជាងមុន មិនមានអ្វីដែលមានអំណាចដូចពីមុនឡើយ គ្រប់សិល្បិ៍សុទ្ធតែមានការចុះខ្សោយ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:58 pm, September 8, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ