• កំណែប្រែលើតួអង្គ Alpha ក្នុង Version 2.8

   

  កំណែទម្រង់លើ ​Alpha ក្នុង Version ថ្មីនេះធ្វើអោយវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែក្នុង Version មុនតួអង្គនេះ មិនសូវមានមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការ ដើរនាំមុខហ្គេមអោយល្អឡើយ ដូច្នេះហើយ ក្រោយ ស្ថិតិរបស់វាមានការធ្លាក់ចុះ ទើបក្រុមហ៊ុនសម្រេច កែវាមកវិញក្នុង Version ថ្មីនេះតែម្តង ដោយក្នុងនោះ វាត្រូវបានកែលើ សិល្បិ CORE CHARGE តម្លើងលើ Weapon Ratio ពី 100 ទៅ កាន់ 110% ដើម្បីជំនួយអោយការខៃធម្មតា កាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ជាងមុន យ៉ាងណាមិញ មិនសូវជាប្លែកពី Version មុនប៉ុន្មានឡើយ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 4:53 pm, September 9, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ