• កំណែប្រែលើតួអង្គ Ardan ក្នុង Version 2.8

   

  តួអង្គដែលមានការគាំទ្រច្រើន និង លេងច្រើន សម្រាប់នាមជាតួអង្គ Support ក្នុងការលះបង់ដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ មានរហ័សនាមផ្ទាល់ខ្លួន Ardan វាក៏ត្រូវបាន Buff អោយកាច់សាហាវជាងមុនផងដែរ នៅក្នុង Version 2.8 សម្រាប់ រដូវកាលថ្មីមួយនេះ ដោយតួអង្គនេះ ត្រូវបាន កែប្រែអោយ Armor ខ្លាំងជាងមុន តាមរយៈការកែប្រែ សិល្បិ៍ Gauntlet ក្នុងការទម្លាក់ Cooldown ពី 110-100-90 ទៅ 100-90-80 ងាយក្នុងការប្រើប្រាស់សិល្បិ៍នេះ កាន់តែរហ័សជាងមិន មិនថាក្នុងការការពារខ្លួនឯង ឬ មិត្តរួមក្រុមឡើយ វានឹងកាន់តែមានអនុភាពខ្ពស់ជាងមុនក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 5:18 pm, September 9, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ