• កំណែប្រែលើតួអង្គ Baptist ក្នុង Version 2.8

   

  ស្តេចខ្មោចមានឈ្មោះថា Baptist ជាតួអង្គដែលទើបនឹងចេញចុងក្រោយគេបង្អស់ ដោយតួអង្គនេះ ត្រូវបានកែប្រែ ទម្លាក់អោយចុះខ្សោយជាងមុន ក្នុង Version តែម្តង សម្រាប់រដូវកាលថ្មី ដោយក្នុងនោះវាត្រូវបានកែប្រែលើសិល្បិ៍ Bad Mojo Crystal Ratio ធ្លាក់ពី 110% ទៅ 105% សម្រាប់សិល្បិ៍ Reap វិញ គឺត្រូវបានតម្លើង ការខៃ Basic Attack Bonus ពី 25% ទៅ 35% យ៉ាងណាមិញ មិនណាស់ណាឡើយ វាគ្រាន់តែធ្វើអោយតួអង្គនេះ ចុះខ្សោយជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:39 pm, September 9, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ