• កំណែប្រែលើតួអង្គ Grace ក្នុង Version 2.8

   

  ក្នុងនោះក៏មានវិរៈនារីទើបនឹងចេញមួយទៀតដូចគ្នានោះគឺ Grace ដែលជាតួអង្គមួយត្រូវបាន Nerf ធ្វើអោយចុះខ្សោយដូចគ្នា សម្រាប់តួអង្គនេះផ្ទាល់វាត្រូវបានទម្លាក់ Stats ផ្ទាល់តែម្តង តាមរយៈ​ Base Weapon ពី 79-158 សល់ត្រឹមតែ 73-152 ប៉ុណ្ណោះ រីឯសិល្បិ៍ Divine Intervention វិញឡើង Cooldown ពី 60-45-30 ទៅ 70-60-50 វាកាន់តែយូរក្នុងការប្រើប្រាស់សិល្បិ៍នេះជាងមុន តួអង្គនេះ អាចនឹងមានអារម្្មណ៍ថាខ្សោយបន្តិចហើយសម្រាប់ រដូវកាលថ្មីមួយនេះ ពីព្រោះវាត្រូវបានទម្លាក់ Damage ផ្ទាល់ខ្លួន និង តម្លើង Cooldown លើសិល្បិ៍ បន្ថែមផងដែរកាន់តែយាប់ចូលរួមសោកស្តាយផង អ្នកស្នេហាលើ Grace។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:20 pm, September 10, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ