• កំណែប្រែលើតួអង្គ Grumpjaw ក្នុង Version 2.8

   

  និយាយទៅ ក្នុង Version ថ្មីដែលជា រដូវកាលថ្មីនេះ តួអង្គ Grumpjaw ត្រូវបានកែប្រែ អោយមានអនុភាពខ្លាំងក្លាជាងមុន តាមរយៈ សិល្បិ៍ Hangry របស់វា ដោយ Damage តម្លើងពី 20-40-60-80-100 ទៅ កាន់ 30-50-70-90-110 រីឯរយៈពេលនៃការ Buff វិញឡើងពី 4.5-4.5-4.5-4.5-5.5 ទៅ 5-5-5-5-6 ដូច្នេះហើយ ក្នុង កំណែទម្រង់ថ្មីនេះ តួអង្គនេះ វាកាន់តែមានអនុភាពខ្លាំងជាងមុនណាមួយវាត្រូវបានតម្លើង Damage ផងដែរ ខ្ញុំក៏តែងតែឃើញប្រិយមិត្តភាគច្រើនគាត់យកវាលេងជាលក្ខណៈ Weapon ដែរ ដូច្នេះវាអាចនឹងត្រូវចិត្តច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកជាមួយនឹងភាពរីករាយ ក្នុងកំណែទម្រង់ថ្មីនេះ។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 7:39 pm, September 11, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ