• ការប្រកួត Vainglory 8 ចូលរួមដោយក្រុមខ្លាំងៗក្នុងអាស៊ីបានបញ្ចប់ហើយ

  ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួត Vainglory 8 ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ ដែលចូលរួមដោយក្រុមខ្លាំង ចំនួន 8 មកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះ ក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នា ប៉ុន្តែគួរអោយសោកស្តាយពួកគេមិនបានឡើង ទៅកាន់វគ្គជម្រុះ ផ្តាច់ព្រ័តពីរថ្ងៃចុងក្រោយ ដែលប្រកួតនៅលើឆាកឡើយ យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈ អត្ថបទនេះ ផងដែរ ខ្ញុំនឹងរំលើកឡើងមកវិញទាក់ទងនឹងពត៌មានខ្លះៗ ជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ធំមួយនេះ ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ការប្រកួតនេះត្រូវបានចូលរួមដោយក្រុមចំនួន ៨ ដោយក្នុងនោះមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ៖

  ដោយការប្រកួតនេះលេង ៨ សប្តាហ៍ជាប់គ្នា បូករួមទាំងសប្តាហ៍ចុងក្រោយជាសប្តាហ៍ទីប្រាំបីសម្រាប់ វគ្គផ្តាច់ព្រ័តចុងក្រោយ។ ខាងក្រោមនេះជាពិន្ទុសម្រាប់សប្តាហ៍នីមួយៗតាំងពីការចាប់ផ្តើមតំបូង៖

  សប្តាហ៍ទីមួយ

   

   

  សប្តាហ៍ទីពីរ

   

   

  សប្តាហ៍ទីបី

   

   

  សប្តាហ៍ទីបួន

   

   

   

  សប្តាហ៍ទីប្រាំ

   

  សប្តាហ៍ទីប្រាំមួយ

   

  សប្តាហ៍ទីប្រាំពីរ

   

  សប្តាហ៍ទីប្រាំបីចុងក្រោយ

   

  នៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺ Infamous ប៉ះនឹង Elite 8 រីឯ Impunity ប៉ះនឹង Popeyes ការប្រកួតគូរទីមួយ គឺ Elite 8 ចាញ់ក្នុងដៃ Infamous ហើយធ្លាក់មកប៉ះនឹង Popeyes ដែលចាញ់ Impunity ដើម្បីវៃគ្នាដណ្តើមលេខបី រីឯ Infamous ប៉ះជាមួយនឹង Impunity ចុងក្រោយលទ្ធផលគឺ Impunity បាន ៣ រិឯ Infamous បាន ២ ជ័យជំនះលើកពានដោយ Impunity តែម្តង សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់សរុបក្នុងការប្រកួតមួយនេះ គឺ ១០០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច ចែក ៣០០០ ដុល្លារសម្រាប់ Split ចំនួនពីរ  4000 ដុល្លារសម្រាប់ Championship នេះឯង។ ខាកក្រោមនេះជារង្វាន់ក្រុមនីមួយៗ

   

   

  • លេខមួយទទួលបាន ១០០០ ដុល្លារ
  • លេខពីរទទួលបាន ៧៥០ ដុល្លារ
  • លេខបីទទួលបាន ៥០០ ដុល្លារ
  • លេខបួនទទួលបាន ២៥០ ដុល្លារ
  • លេខប្រាំ ដល់ លេខប្រាំបីទទួលបាន មួយក្រុម ១២៥ ដុល្លារ

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 8:22 pm, September 11, 2017
  • ប្រភព: Toornamnet
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ