• កំណែប្រែលើតួអង្គ Idris ក្នុង Version 2.8

   

  គួរអោយសោកស្តាយបំផុត iDris ក៏ត្រូវបាន Nerf អោយចុះខ្សោយដែរ ក្នុងរដូវកាលមួយនេះ លើសិល្បិ៍ Chakram ដែល Damage របស់វាធ្លាក់ពី 75-125-175-250-275 ទៅ 60-110-160-210-260 ដូច្នេះហើយសម្រាប់ Version ថ្មីនេះ វាត្រូវធ្លាក់ចុះខ្សោយបន្តិចហើយមិនច្រើនឡើយ ប្រមាណជា ១០ ទៅ ១៥ Damage ប៉ុណ្ណោះ ហើយកែប្រែតែ សិល្បិ៍មួយប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែស្ទាត់ជំនាញលើវាមិនសូវជាបញ្ហាណាស់ណាឡើយ សម្រាប់តួអង្គដ៏មានតម្លៃមួយនេះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:26 pm, September 12, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ