• ទស្សនាវីដេអូការណែនាំលេងពី Hero ថ្មី Argus ក្នុង Mobile Legends

   

  Argus ជាតួអង្គថ្មីមួយក្នុង Mobile Legends លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ ព្យាយាមស្វែងយល់ពីវា តាមរយៈវីដេអូដែលផលិតដោយក្រុមការងារហ្គេមនេះផងដែរ ក្នុងនោះ មានការណែនាំខ្លះៗ ដូចជា Tip និង Trick ទាក់ទងទៅនឹងសិល្បិ៍របស់វា តិចនិចថ្មីៗមួយចំនួនទៀត លោកអ្នកអាចធ្វើការ ស្វែងយល់ពីវាខ្លះៗបានព្រោះតួអង្គនេះជាប្រភេទតួអង្គដែល មាន Lifesteal ខណៈពេលដែលឈាមនៅតិច មិនចាំបាច់ខ្ញុំរាយរាប់ច្រើនឡើយខ្លាចខុសព្រោះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានសាកល្បងបានច្រើនជាមួយហ្គេមនេះដែរ បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអោយបានច្រើនជាងនេះ តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 7:51 pm, September 13, 2017
  • ប្រភព: Mobile Legends
  • ក្រុម: Mobile Legends

  បញ្ចេញមតិ