• ស្វែងយល់ពីតួអង្គថ្មី ក្នុង Vainglory – Lorelai

   

  Lorelai គឺជាតួអង្គថ្មីក្នុង Vainglory សម្រាប់កំណែទម្រង់ 2.10  វាជាប្រភេទតួអង្គ មួយដែលប្រើប្រាស់យុទ្ធសិល្បិ៍  វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Skaff ដែរតែលក្ខណៈពិសេសរបស់តួអង្គនេះ គឺឡូយត្រង់ថា វាអាចបានទាំង វាយប្រហារ និង អាចបានទាំង Support អោយមិត្តរួមក្រុមបាន ទៀតសម្រាប់ Teamfight នីមួយៗ។ តោះទស្សនាវីដេអូ របស់ខ្ញុំខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ពីតួអង្គថ្មីនេះ

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 6:10 pm, November 9, 2017
  • ប្រភព: NoobieGMK
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ