• មកដល់ហើយ សង្រ្គាម 5 Vs 5 សម្រាប់ Clash of Clan

   

  ក្នុងការ Update នៃការ Maintenance ថ្មីបន្ទាប់នេះ Clash of Clan នឹងធ្វើការណែនាំពី ទំហំនៃការវៃ Clan ថ្មីដោយមានទំហំ 5 Vs 5 វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដូច្នេះ សង្រ្គាម និង ចំនួននៃការលេង Clan កាន់តែធំ កាន់តែល្អជាងមុន ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសនៃការកុងគ្នា 5 V 5។ នេះគឺជាពត៌មានផ្លូវការតែម្តង ពីក្រុមហ៊ុន Clash of Clan ផ្ទាល់សម្រាប់ធ្វើការ Maintenance បន្ទាប់ទៀត។ ជាមួយគ្នានោះដែរ ការចាប់ដៃគូរនឹងកាន់តែពិសេសជាងមុនសម្រាប់ការ Update បន្ទាប់ដូច្នេះ វានៅមានមុខងារជាច្រើនទៀត មិនមែនត្រឹមតែដូច្នេះនោះឡើយ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:13 pm, November 13, 2017
  • ប្រភព: Clash of Clan
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ