• ការប្រកួត PuBG លើកដំបូង ទឹកប្រាក់ ២០ ម៉ឺនដុល្លារ

   

   

  នេះជាការប្រកួត PuBG លើកដំបូងបំផុត រៀបចំដោយ ESL ដែលមានការឧបត្ថមដោយប្រាក់រង្វាន់កើនដល់ទៅ ២០ ម៉ឺនដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិច ជាមួយនឹងក្រុមដែលចូលរួម សុទ្ធតែក្រុមដែលត្រូវបាន អញ្ញើញទៅលេងទាំងអស់ដោយក្នុងនោះមានចំនួន ២០ ក្រុម ត្រូវ ត្រៀមខ្លួនលេង រយៈពេលពីរថ្ងៃ ក្នុងការ ស្វែងរកពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ ដោយ លេង ៨ ការប្រកួត មួយថ្ងៃ តែបួនប្រកួតប៉ុណ្ណោះ ការប្រកួតនេះ នឹងចាប់ផ្តើម ផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្តាញ Twitct

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 2:46 pm, November 19, 2017
  • ប្រភព: ESL PUBG
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ