• តើនេះជាតួអង្គថ្មីក្នុង Vainglory ឬ យ៉ាងណា?

   

  កាលពីយប់មិញ ក្នុងការងារ Vainglory បានធ្វើការបង្ហោះ និង ចែកចាយ នូវវីដេអូថ្មីមួយទាក់ទងនឹង Vainglory ផ្ទាល់ សម្រាប់ នារីម្នាក់ដែលឈរបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង រន្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតបាញ់ ជុំវិញខ្លួន ពីខាងលើមក បើតាមការស្មាននេះ អាចជា តួអង្គថ្មី ឬ ក៏ជា Skin ថ្មីសម្រាប់តួអង្គណាមួយ ។ តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:14 am, November 23, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ