• ទទួលបាន Skin Catherine ថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃ

   

  ក្នុងឪកាសនៃការចាប់ផ្តើមការប្រកួត Vainglory Championship 2017 នេះ លោកអ្នកនឹងមានឪកាសដើម្បីទទួលបានគ្រប់ៗគ្នា សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ ផ្ទាល់ វាគឺជា Skin ដែលមានរហ័សនាម Championship ផ្ទាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងការគាំទ្រការប្រកួត Vainglory ស្វែងរកក្រុមខ្លាំងលើពិភពលោក។  ត្រូវចាំថា សម្រាប់ការទទួលបាន Skin នេះមានពេលវេលាកំណត់ របស់វាផងដែរ ដោយត្រូវធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ ដូចតទៅ

   

  1.  សូមហ្គេម Vainglory នៅថ្ងៃទី ១៧ នៅខែធ្នូ
  2. សូមបើកកន្លែង Watch Live Now
  3. ធ្វើការទស្សនា ការប្រកួត នោះ យ៉ាងហោចណាស់ ក៏ ៣០ នាទីដែរ តិចបំផុត
  4. អ្នកនឹងទទួលបាន Skin ថ្មីនេះ ក្នុងរយៈពេលចន្លោះនៃ ៧ ថ្ងៃក្រោយនៃការទស្សនារបស់អ្នក

   

  ចំណាំ

  *​ត្រូវចង់ចាំថា ប្រសិនបើអ្នកមិនបាន បើកទស្សនាតាមរយៈ ហ្គេមទេ អ្នកមិនអាចទទួលបាន Skin ឡើយ

  *ប្រសិនបើទស្សនាមិនគ្រប់ ៣០ នាទីទេ អ្នកក៏មិនទទួលបានដូចគ្នា

  *ត្រូវតែទស្សនា ថ្ងៃទី ១ នៃការប្រកួត Vainglory Championship ផ្ទាល់

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:44 am, November 25, 2017
  • ប្រភព: vainglorygame
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ