• ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ការប្រកួត Dota 2 ធំបំផុតនៅកម្ពុជាមានប្រាក់រង្វាន់ ៥២​ លានរៀល

   

  នៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ការប្រកួត Dota 2 នៅកម្ពុជាដែលមានការឧបត្ថមធំបំផុតពី Mountain Dew ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ដល់ទៅ ៥២ លានរៀលឯណោះ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បានក្នុងអាគារ NOCC ដែលខណៈពេលនេះ ការប្រកួតកំពុងតែចាប់ផ្តើមជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ នៅក្នុងនោះ លោកអ្នកអាចបន្តការទស្សនា ពីទំព័រ Facebook Mountain Dew។ ដែលពេលនេះ ការប្រកួត ចំណាត់ថ្នាក់លេខបី កំពុងតែចាប់ផ្តើម តោះ ចាប់ផ្តើមធ្វើការទស្សនាភ្លាមឥឡូវនឹងទៅ!!!

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:09 pm, November 26, 2017
  • ប្រភព: MountainDewCambodia
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ