• ចុម កំណែទម្រង់ Vainglory Update ថ្មី ត្រូវតែអោយអ្នកវៃគ្នាដូច PUBG

   

  នេះជា Mode ហ្គេមថ្មីសម្រាប់ត្រៀមនូវរដូវកាលក្រោយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា កំណែទម្រង់នេះអាចនឹងយកតាមហ្គេម PUBG ដោយមាន Zone បញ្ចូលគ្នា ត្រូវតែអោយ Player ជួបជុំគ្នានឹងធ្វើការវៃគ្នាតាមរយៈ Zone នោះឯង នេះជាកំណែទម្រង់មួយដែលស្ថិតក្នុង BRAWL ហ្គេមហៅថា Onslaught ដោយមានការចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង ការចាប់យក Talent , ចំណាយ Gold របស់អ្នក , ចុចប៊ូតុង Ready ចាប់ផ្តើម Teamfight ភ្លាម។ យ៉ាងណាមិញវានឹងត្រូវបានកែប្រែបន្ថែមនូវ រដូវកាលក្រោយនេះហើយ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

   

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:59 am, November 30, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ