• បង្ហើបពីទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងផែនទី Vainglory 5 Vs 5

   

  ស្របពេលដែល Vainglory រៀបប្រកាសដាក់អោយតេស្តសាកល្បងនូវមុខងារ 5 Vs 5 ដែលត្រៀមនឹងចាប់ផ្តើមនាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ ក្នុងនោះប្រភព  Vainglory បានចាប់ផ្តើមបង្ហាញនៅទីតាំងសំខាន់មួយចំនួនក្នុង Vainglory ផងដែរ អាចអោយអ្នកបានដឹងមុន ហើយប្រហែលជាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទីតាំងល្អៗទាំងនោះ ងាយស្រួលរៀនស្វែងយល់បានច្រើន និង ការ Combat Teamfight ផងដែរ។

   

   

  ខាងលើនេះគឺជា Jungle Shop ជាទីកន្លែងសំខាន់មួយអាចអោយអ្នកធ្វើការទិញនូវរបស់មានប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលអ្នកកំពុងតែត្រូវការ ហើយគូរបញ្ចាក់ផងដែរថា សម្រាប់ Jungle Shop នេះវានឹងមានចំនួនពីរ បង្ហាញនៅលើ ផែនទីផ្ទាល់ ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់ល្អមួយ ក្នុងនោះ វាក៏មានទន្លេមួយ Blackclaw Rush ដែលជាទន្លេសំខាន់ក្នុងផែនទីនេះដូចគ្នា ព្រោះវានៅចំចំនុចកណ្តាលដូចគ្នាផងដែរ ខាងក្រោមនេះជារូបភាព

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 5:40 pm, December 3, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ