• សត្វព្រៃសម្រាប់តម្លើងកម្លាំងអោយអ្នកក្នុង Vainglory

   

  លើ Version មួយដែលអាចលេង 5vs5 បានគឺពិតជាពិសេសវានឹងត្រូវបានបង្កប់នូវមុខងារជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា ដោយពីមុនឡើយសម្រាប់ Treant គឺសម្រាប់សម្លាប់វាឡើងឈាម តែវានឹងមានសត្វព្រៃផ្សេងទៀតជាប្រភេទ Treant ដែរ គ្រាន់តែវាបង្កប់នូវថាមពល Weapon Power ដែលក្នុងនោះពេលដែលអ្នកសម្លាប់វាអ្នកនឹងទទួលបានការ Buff នូវ Weapon Power បន្ថែមទៀត។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:33 pm, December 9, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ