• ស្វែងយល់ពី ផែនទី Vainglory 5v5 ជាមួយវីដេអូនេះ

   

  អ្នកអាចនឹងស្មុគស្មាញនៅពេលដែល Vainglory ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញ Map 5v5 ដាក់អោយសាកល្បងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដោយសារតែបាន រំលងនៅការទស្សនាវីដេអូណែនាំពី ផែនទី 5v5 តែម្តង មិនគួរឡើយ ព្រោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកដឹងថា តើក្នុងផែនទី ដ៏សំខាន់ និង ពិសេសមួយនេះ វាបង្កប់ទៅដោយអ្វីខ្លះ ចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:56 am, December 19, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ