• ទស្សនាវីដេអូ Gameplay PUBG របស់ SHROUD VS. GRIMMMZ

   

  តាមដានវីដេអូ Gameplay ដ៏ជក់ចិត្តមួយនេះ ដែល ជាវីដេអូ Gameplay រវាង Shroud និង Grimmmz ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ចឹងថា Shroud និង Grimmmz គឺជាកីឡាករ PUBG ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេង និងមានការទទួលស្គាល់បានច្រើនផងដែរ ថាជាជើងខ្លាំងក្នុង PUBG តោះទស្សនាខាងក្រោមនេះ៖

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:01 pm, December 19, 2017
  • ប្រភព: Youtube
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ