• សម្រាប់អ្នកចង់លេង PUBG លើកុំព្យូទ័រដោយឥតគិតថ្លៃ និង តូច

   

  នេះជា Rule of Survival ដែលវាជាហ្គេមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង PUBG ឥឡូវនេះវាបានបញ្ចេញ Version សម្រាប់ កុំព្យូទ័រហើយ គឺអាចលេងវាបានដោយឥតគិតថ្លៃ និងសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានទំហំតូច ល្មមៗក៏អាចលេងវាបានដែរ នេះគឺសម្រាប់ អ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមបែប PUBG ប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការ ទិញ ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃ ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រមិនអាចរត់រួចក៏អាចធ្វើការសាកល្បងបានដែរ តំណរទាញយកខាងក្រោមនេះ

   

  ទាញយកទីនេះ

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:59 am, December 20, 2017
  • ប្រភព: rulesofsurvivalgame
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ