• ត្រៀមៗម៉ោង ២ រសៀលនេះ PUBG បញ្ចេញ Full Version ហើយ

   

  ដល់ពេលដែលត្រូវចាកចេញពី Early Access ហើយសម្រាប់ហ្គេមដ៏ល្បីល្បាញ ដែលដាក់អោយតេស្តជាច្រើន ខែកន្លងមក នៅថ្ងៃនេះ សម្រាប់ម៉ោង ២ រសៀល វានឹងត្រូវបាន ចាកចេញពី Early Access ហើយ ដោយក្នុងនោះ គឺវាសម្រេចបញ្ចេញ Full Version ជាផ្លូវការជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន ខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់ត្រួសៗសម្រាប់ PC Version  1.0 នេះ ដែលជា Version Full ដំបូងបង្អស់របស់ PUBG ជាផ្លូវការតែម្តង ដោយក្នុងនោះមានការផ្លាស់ប្តូរ ផែនទីថ្មី ជាមួយនឹង កំនែទម្រង់លើ ការដាក់បន្ថែមមុខងារមួយចំនួនក្នុងហ្គេមដូចជាមុខងារ Replay ក្រោយពេលអ្នកស្លាប់ អាចអោយអ្នកមើលពីខាងលើបាន ដូច្នេះអ្នកនឹងកាន់តែយល់ច្រើនពី កំហុសរបស់ខ្លួនឯងដែលបណ្តាលអោយសត្រូវវាយប្រហារអ្នកបាន វានៅមានមុខងារជាច្រើនទៀត សម្រាប់កំណែទម្រង់មួយនេះ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:23 am, December 21, 2017
  • ប្រភព: PUBG
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ