• ប៉ុន្មានចំនុចដែលអាចអោយ ML ធ្លាក់ចុះចំនួន Players ក្រោយ VG បញ្ចេញ 5v5

   

  ទាំងនេះជាប៉ុន្មានចំនុចដែលអាចអោយហ្គេម Mobile Legends ធ្លាក់ចុះចំនួន Players វិញ ដោយសារតែពីមុនឡើយ គឺហ្គេមនេះ​ធ្វើការទាញយកចំនួន Players Vainglory ទៅដោយសារតែវាអាចលេងក្នុងទម្រង់ 5v5 បាន ជាមួយនឹងតួអង្គជាច្រើន យ៉ាងណាក្តីចតិចនិចនៃការលេងហ្គេមនេះ នៅមានកម្រិតនៅឡើយ មិនទាន់ក្បោះក្បាយដែលជាហ្គេម ប្រភេទ MOBA ផ្លូវការណាមួយឡើយ ព្រោះហ្គេមនេះ មិនទាន់ចុះឈ្មោះក្លាយជាប្រភេទ MOBA ហ្គេមដូចទៅនឹង Vainglory។ ដូច្នេះហើយយោងទៅតាមការវិភាគ ក្រោយ  Vainglory ធ្វើការបញ្ចេញមុខងារ 5v5 ជាផ្លូវការ ML អាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំង ព្រោះក្នុង Vainglory នឹងមានចំនុចពិសេសជាច្រើនដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ជាង ML ឆ្ងាយតាមរយៈ ក្រហ្វិចល្បឿន 120fps  បច្ចេកវិទ្យានៃការ បញ្ជារទំនើបជាង ML អមដោយតួអង្គ និង Animation រស់រវើកឆ្ងាយផងដែរ គួបផ្សំជាមួយគ្នា Vainglory កំពុងតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមនូវតួអង្គជាច្រើនទៀត។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:44 pm, December 23, 2017
  • ប្រភព: NoobieGMK
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ