• នេះជា Settings ក្នុង PUBG របស់ Shroud

   

  និយាយទៅក្នុងប្រភេទហ្គេមដែលបាញ់គ្នា Survivals បែបនេះ មិនតម្រូវការចាំបាច់អោយលោកអ្នកធ្វើការ កំណត់លើ High Settings ឡើយព្រោះប្រសិនបើលោកអ្នកកំណត់លើ Hight Settings ទាំងនោះ ឬ Ultra ជាដើមអ្នកនឹងពិបាកក្នុងការ មើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនក្នុងហ្គេមដោយសារតែវាធ្វើអោយ វត្ថុផ្សេងៗច្បាស់ពេកបែរជាពិបាកមើលមនុស្សទៅវិញ តោះយើងមកមើលទឹកដៃ Settings ក្នុងហ្គេម Pubg របស់ Shroud ដើម្បីអោយដឹងថា តើត្រូវ Settings ដូចម្តេចខ្លះ

   

   

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:06 am, December 26, 2017
  • ប្រភព: PUBG
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ