• ត្រៀមហើយឬនៅ ការប្រកួត Rule of Survival 65 ម៉ឺនដុល្លារបើកអោយចុះឈ្មោះហើយ

   

  នេះជាការប្រកួតបែប Global តែម្តង ដោយក្នុងនោះបានបញ្ចាក់ពីប្រទេសដែលអាចចូលរួមបានយ៉ាងច្បាស់ ខ្ញុំបានឃើញមានឈ្មោះ Cambodia នៅក្នុងនោះដែរ ដែលអាចចូលរួមការប្រកួតបាន ហើយគួរបញ្ចាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគឺតម្រូវអោយមានការ Approve ពីក្រុមហ៊ុនហ្គេមនេះផ្ទាល់ខាងផ្នែករៀបចំ Event ជាមុនសិន ដើម្បីចុះឈ្មោះបាន លោកអ្នកត្រូវចុចទីនេះ  ចុចពាក្យថា Next Page ដើម្បីធ្វើការដាក់ឈ្មោះក្រុម និង សមាជិកនីមួយៗជាការស្រេច រង់ចាំតែការសម្រេចពីខាងក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ។

   

  ការប្រកួតនេះ គឺត្រឹមតែតម្រូវអោយលេង ជាលក្ខណៈ Online ប៉ុណ្ណោះ ដោយត្រូវធ្វើការ អោយអ្នកទាំងអស់គ្នា លេងជាលក្ខណៈ Online ទាំងអស់គ្នាតាមម៉ោងដែលបានកំណត់ពីខាងក្រុមហ៊ុនជាការស្រេច រាល់ការលេងនីមួយៗ គឺមានការកំណត់យកពីន្ទុពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្តង ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគលេង

   

   

  ចំពោះពត៌មានផ្សេងៗចុចទីនេះ

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:20 am, December 28, 2017
  • ប្រភព: ROS
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ