• មេរោគមួយនេះ កំពុងវាយលុកគ្រប់ផលិតផល Apple

   

  មេរោគពីរប្រភេទដែលកំពុងតែវាយប្រហារលើគ្រប់ផលិតផល iOS របស់ Apple ទាំងអស់តែម្តង វាមានឈ្មោះថា Meltdown និង Spectre exploits ដោយមួយប្រភេទសម្រាប់ធ្វើអោយ ដំណើរការនៃ CPU ឧបករណ៍របស់អ្នកមានសភាពធ្លាក់ចុះ ខ្សោយដើរយឺតជាដើម សម្រាប់មួយយប្រភេទទៀតគឺ បំបែបប្រព័ន្ធសុវត្ថភាពនៃកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ប្រាស់ទាំងអស់  ដើម្បីវាយប្រហារ និង ទម្លាយចេញមក ដូច្នេះ ចូរលោកអ្្នកប្រយ័ត្នអោយមែនទែន ជាពិសេសព្យាយាម ក្នុងការ Update ទៅកាន់ កំណែ Update ចុងក្រោយនៃ ឧបករណ៍របស់លោកអ្នក និង មិនត្រូវទាញយកកម្មវិធី ផ្តេសផ្តាស់ក្រៅព ី App Store ឡើយ។

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:49 am, January 7, 2018
  • ប្រភព: gamezone
  • ក្រុម: បច្ចេកវិទ្យា

  បញ្ចេញមតិ