• ស្វែងយល់ពីទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងផែនទីថ្មី Vainglory

   

  ខាងលើនេះគឺជាផែនទី តំណាងថ្មីក្នុង Vainglory សម្រាប់មុខងារ 5v5 ដែលប្រិយមិត្តគួរតែស្វែងយល់ជាមុន មុននឹងចាប់ផ្តើមសាកល្បងនូវ មុខងារថ្មីហ្គេមមួយនេះ សារតែផែនទីថ្មីនេះ វាមានបង្កប់នូវមុខងារ សំខាន់ៗច្រើនមួយចំនួន នៅក្នុងនោះ មានដូចជា ទីតាំងលើ Minion សម្រាប់ Buff នូវ អនុភាពនៃ តួអង្គរបស់អ្នក និងវត្ថុសំខាន់ៗមួយចំនួន។

   

  -ចំនុចក្រហម គឺសម្រាប់ស៊ី Buff លើ Weapon អ្នក

  -ពណ៌មាស សម្រាប់ស៊ី Gold

  -ពណ៌បៃតងសម្រាប់ឈាម

  -ពណ៌ខៀវសម្រាប់ Buff លើ Crystal អ្នក

  -ពណ៌សរសម្រាប់ស៊ី Jungle Creep

  -ពណ៌ផ្កាឈូកសម្រាប់ Secret Cam កាមេរ៉ាបង្កប់

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:34 pm, January 23, 2018
  • ប្រភព: brokenmyth
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ