• អ្នកអាចនឹងត្រូវបាន Ban ពី Dota 2 ប្រាំមួយខែដោយសារបញ្ហាទាំងនេះ

   

   

   

  ប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីសម្រាប់ការស្វែងរកការប្រកួតបានប្រកាសចេញមកជាផ្លូវការហើយ ដោយក្នុងនោះមានការបែងចែកចេញច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតផងដែរ រាល់គណនីដែលល្មើសនឹងច្បាប់ទាំងនេះ អាចនឹងទទួលវិន័យ Ban ដល់ទៅ ៦ ខែឯណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកលេងអោយគេស៊ីច្រើនពេក ចាកចេញពីហ្គេមច្រើនពេក និងមូលហេតុផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានគេ Report ច្រើន អ្នកនឹងច្បាស់ជាទទួលបាន វិន័យនេះតែម្តង។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:06 pm, February 2, 2018
  • ប្រភព: Dota 2
  • ក្រុម: Dota 2

  បញ្ចេញមតិ