• ចំនុចពិសេសៗសម្រាប់អ្នកចង់ក្លាយជា Youtuber

   

  Tip ពិសេសៗមួយចំនួនសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់ក្លាយជា Youtuber អាចធ្វើការទស្សនានូវវីដេអូនេះបាន ខ្ញុំនិយាយដោយ ផ្តោតទៅលើអ្នកដែលចង់ក្លាយជា Youtuber ម្នាក់តាមរយៈការព្យាយាមផលិតវីដេអូដោយខ្លួនឯងតែម្តង តោះទស្សនាខាងក្រោមនេះ៖

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:10 am, February 3, 2018
  • ប្រភព: GMK
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ