• ជាង ១ លាននាក់ ត្រូវបាន Ban ពី PUBG

   

  មនុស្សជាង ១ លាននាក់ត្រូវបាន Ban ចេញពីហ្គេម PUBG ដោយសារតែការ Cheat នេះជាការងារដែល BattleEye ត្រូវជួយក្នុងការសហការសម្លឹងមើលអោយក្រុមហ៊ុន PUBG ដើម្បីអោយហ្គេមនេះ មានភាពរីកចម្រើនទៅមុខ យ៉ាងណាមិញ វាគ្រាន់តែជាការទប់ស្កាត់មួយគ្រា មួយគ្រាប៉ុណ្ណោះ ចំពោះអ្នក Cheat នៅតែមានដដែរ។

   

  គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា BattleEye គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មក្នុងការ បម្រើផ្នែកការងារទាក់ទងនឹងការបឹទ Cheat ដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ប្រើប្រាស់ដោយក្នុងនោះគឺមាន PUBG នេះឯង។ ហើយក្រុមហ៊ុននេះផងដែរ គឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់បំផុតក្នុងការបំបិទលើ Cheat ផ្សេងៗទាំងឡាយ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:01 am, February 6, 2018
  • ប្រភព: gamezone
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ