• អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងពី PUBG លើទូរស័ព្ទដៃ

   

  – ហ្គេមនេះជាហ្គេមផ្លូវការលើទូរស័ព្ទដៃពីក្រុមហ៊ុន PUBG ផ្ទាល់
  – សិទ្ធផលិតផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Tencent
  – វាបែងចែកជា ពីរ Version តែពីក្រុមហ៊ុន Tencent តែមួយ ដោយគ្រាន់តែបែងចែកជាពីរ ស្ទីតយូ មួយរបស់ Timi និង មួយទៀត Lightspeed ដើរជាមួយ Quantum
  – ពីរ Version នេះវាខុសត្រង់ថាមួយគឺវាធ្វើលំនាំតាមអោយ ដូច ទៅនឹង PUBG ពិត មួយទៀត កែប្រែចំនុចខ្លះៗ អោយងាយលេងលើទូរស័ព្ទ ដើម្បីចង់ដឹងថា តើមួយណានឹងមានមនុស្សលេងច្រើនជាង ហើយមានចំនុចណាខ្លះដែលមានគេពេញចិត្ត និង មិនពេញចិត្ត
  – ខណៈពេលនេះ វាមានត្រឹមតែ ក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ភាសាចិន គ្រាន់តែ Server អាចដំណើរការបានគ្រប់ Local
  – ចំនុចដែលត្រូវបញ្ជាក់គឺវាជា PUBG ផ្លូវការលើទូរស័ព្ទដៃ ដែលទិញសិទ្ធផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Tencent ផ្ទាល់ពី PUBG Cooperation តែម្តង ហើយក្រុមហ៊ុន នេះក៏ជាក្រុមហ៊ុន ដែលជួយ PUBG ច្រើនក្នុងការប្រមាញ់ អ្នកបង្កើត Cheat PUBG ជាច្រើនក្នុងប្រទេសចិនផងដែរ
  – ចំនុចសំខាន់គឺហ្គេមនេះ វាកំពុងតែចាប់ផ្តើមលើទូរស័ព្ទសេរីខ្ពស់ៗសិនប៉ុណ្ណោះ វាគ្រោងនឹង Update Version ក្រោយដើម្បីទម្លាក់អោយសាកសមជាមួយនឹង ឧបករណ៍ទាបទាបផ្សេងទៀតពេលក្រោយ
  • ដោយ: Noobie GMK
  • 3:47 pm, February 11, 2018
  • ប្រភព: NoobieGMK
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ