• នេះជាគន្លាតពិន្ទុនៃ Skill Tier នីមួយៗ សម្រាប់ 1.22 ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ – Vainglory

  ពីមុន Vainglory មិនមានពិន្ទុសម្រាប់កំណត់ Skill Tier ឡើយគឺ ឡើងចុះ មិនដឹងវាស្ថិតនៅកម្រិតណានោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែ Vainglory បានបន្ថែមនៅលំដាប់ពិន្ទុះសម្រាប់ Skill Tier នីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាគម្លាតពិន្ទុះនៃ Skill Tier នីមួយៗដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់

  • Tier 1 Bronze 0-108.9
  • Tier 1 Silver 109-217.9
  • Tier 1 Gold 218-326.9
  • Tier 2 Bronze 327-435.9
  • Tier 2 Silver 436-544.9
  • Tier 2 Gold 545-653.9
  • Tier 3 Bronze 654-762.9
  • Tier 3 Silver 763-871.9
  • Tier 3 Gold 872-980.9
  • Tier 4 Bronze 981-1089.9
  • Tier 4 Silver 1090-1199.9
  • Tier 4 Gold 1200-1249.9
  • Tier 5 Bronze 1250-1299.9
  • Tier 5 Silver 1300-1349.9
  • Tier 5 Gold 1350-1399.9
  • Tier 6 Bronze 1400-1466.9
  • Tier 6 Silver 1467-1532.9
  • Tier 6 Gold 1533-1599.9
  • Tier 7 Bronze 1600-1666.9
  • Tier 7 Silver 1667-1732.9
  • Tier 7 Gold 1733-1799.9
  • Tier 8 Bronze 1800-1866.9
  • Tier 8 Silver 1867-1932.9
  • Tier 8 Gold 1933-1999.9
  • Tier 9 Bronze 2000-2133.9
  • Tier 9 Silver 2134-2266.9
  • Tier 9 Gold 2267-2399.9
  • Tier 10 Bronze 2400-2599.9
  • Tier 10 Silver 2600-2799.9
  • Tier 10 Gold 2800-3000
  បើសរុបទៅ ពិន្ទុទាំងអស់គឺ 3000 ដូច្នេះ ការប្រាប់ពិន្ទុនេះនឹងធ្វើអោយ អ្នកមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការចាប់យក Skill Tier នីមួយៗ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ សូមរីករាយជាមួយនឹង Vainglory កំណែ Update 1.22 ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីកំណែ Update នេះទាំងស្រុង សូមចុចទីនេះ
  ប្រភព Vainglory
  • ដោយ: Noobie GMK
  • 3:13 am, September 15, 2016
  • ប្រភព:
  • ក្រុម: Uncategorized

  បញ្ចេញមតិ